Ανακοινώσεις ιστοτόπου

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ!

  by Θεολόγος Ζαχαράκης -

  ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ!!!

  1. Συνδέομαι με τους κωδικούς μου!

  2. Επιλέγω τις τρείς γραμμές πάνω αριστερά ώστε να ανοίξει το μενού!

  3. Επιλέγω αρχική ιστοτόπου ώστε να εμφανιστούν τα μαθήματα στα οποία είμαι

      συνδεδεμένος!

  4. Επιλέγω το μάθημα με το όνομα ''Διαγώνισμα ______ '' !
       (το κενό αντιστοιχεί στο μάθημα στο οποίο διαγωνίζομαι)

  5. Επιλέγω την τρέχουσα ημερομηνία!

  6. Εκεί βρίσκονται δύο σύνδεσμοι!

     α) Ο πρώτος σύνδεσμος περιέχει το αρχείο του διαγωνίσματος το οποίο θα ''κατεβάσω''

          στη συσκευή μου για να το διαχειρίζομαι όπως θέλω!

     β) Αφού έχω το διαγώνισμα στη διάθεσή μου συνδέομαι στην αίθουσα του διαγωνίσματος 

         και με ανοιχτή κάμερα επιλύω το διαγώνισμα!

  7. Στη λήξη της προσπάθειάς μου επιστρέφω στον πρώτο σύνδεσμο στον οποίο βρήκα το 

      αρχείο του διαγωνίσματος και ανεβάζω τις προσπάθειές μου!

  ΟΔΗΓΙΕΣ!

  by Θεολόγος Ζαχαράκης -

  Πάτησε σύνδεση πάνω δεξιά και συμπλήρωσε στα πεδία που θα εμφανιστούν το  

  όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που πήρες από το φροντιστήριο!

  Πρέπει να έχεις απαραίτητα ακουστικά και μικρόφωνο 

  για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος!